Coronafirws - Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol

Dyma wefan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol gyda rhai adnoddau i helpu rhieni a gofalwyr yn ystod cyfnod y Coronafirws. Ein bwriad yw i rannu pecyn o adnoddau bob pythefnos ar y tudalennau hyn, felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld

Adnoddau:

 

Gwefannau Rhifedd:

Maths gyda Carol Voderman – www.themathsfactor.com

White Rose Maths – www.whiterosemaths.com/resources/schemes-of-learning/primary-sols/

Education.com – https://www.education.com/games/numbers/

Top marks – https://www.topmarks.co.uk/

Orchard toys – posib tanysgrifio i dderbyn taflenni gweithgaredd dyddiol trwy ebost - https://www.orchardtoys.com/subscribe.aspx?pn=newsletter

 

Gwefannau Llythrennedd:

Storytime with David Walliams – www.worldofdavidwalliams.com

Phonics Play – www.phonicsplay.co.uk/freeIndex.htm

Orchard toys – posib tanysgrifio i dderbyn taflenni gweithgaredd dyddiol trwy ebost - https://www.orchardtoys.com/subscribe.aspx?pn=newsletter

 

Gwefannau – syniadau ymarferol:

Ymarfer corff gyda Joe Wicks – https://www.youtube.com/results?search_query=joe+wicks+kids+workout

Lego – www.lego.com

 

Apiau:

Llythrennedd:

Cyw a’r Wyddor

Tric a Chlic

Llythrennedd CA2:

Darllen y Ddraig

Campau Cosmig

Rhifedd:

Cyfri gyda Cyw

IXL

Apiau Cyffredinol:

Ioga Selog

 

Pecynnau Adnoddau

RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razor/FfeiliauADYaCh.cshtml
Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.