Coronafirws - Corfforol/ Meddygol

Dyma wefan y Gwasanaeth Corfforol Meddygol gyda gwybodaeth a rhai adnoddau i helpu rhieni a gofalwyr yn ystod cyfnod y Coronafirws. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn yn yr wythnosau a misoedd nesaf felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld.

Adnoddau

RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razor/FfeiliauADYaCh.cshtml
Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

 

Ymarferion Balans

gweler adran Adnoddau uchod 'Balance Activities'Canllawiau Toiledu (gan Lywdoraeth yr Alban)

https://www.paediatriccontinence2.scot.nhs.uk/story_html5

 

Sgiliau motor mân

Bwrdd Iechyd - Therapi Galwedigaethol Plant http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/91385

https://www.sparklebox.co.uk/special-needs/fine-motor-control/

https://www.twinkl.co.uk/resources/specialeducationalneeds-sen-sensory-and-physical-needs/sen-motor-skills/sen-fine-motor-skills (gweler isod sut i gofrestru ar gyfer Twinkl)

https://www.topteacher.com.au/classroom-resources/fine-motor/

https://www.education.com/worksheets/?q=fine+motor+skills

https://www.messforless.net/18-fine-motor-activities-for-preschoolers/

CBAC Iechyd Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant - Sgiliau Echddygol (motor) manwl http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2012-13/22032013/hsc/cym/unit_2/hsc_u2_hgd/hsc_u2_physical_dev/hsc_u2_physical_dev-fms.htm

Llyfryn Rheolaeth Pensil a Llawysgrifen Glwm BBC Plant Mewn Angen

 

Sgiliau motor mawr

Ymarfer corff gyda Joe Wicks https://www.youtube.com/results?search_query=joe+wicks+kids+workout

Ymarfer corff BBC Bitesize (CA1) https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z2hs34j 

CBAC Iechyd Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant - Sgiliau Echddygol (motor) bras

 

Mathemateg

https://www.sparklebox.co.uk/maths/#.XnygPGNvKP8

https://www.themathsfactor.com/

https://www.activityvillage.co.uk/maths-printables

Adnodd Hwb: Cyfri Gyda Ni. Dyma adnodd cynhwysfawr yn cyflwyno y rhifau o 1 - 10. Ceir cymeriad lliwgar i bob rhif gyda cyfres o weithgareddau rhyngweithiol y gellir eu cwblhau. 
http://resou.wales.gov.uk/VTC/2008-09/maths/irf08_15/welsh/Flash/c_index.htmlrces.hwb

 

Ysgrifennu

https://www.sparklebox.co.uk/literacy/#.Xnygb2NvKP8

https://home.oxfordowl.co.uk/?s=PDF+Download&fwp_post_types=activities

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-l-141-taflenni-sgiliau-llawysgrifen (gweler isod sut i gofrestru ar gyfer Twinkl)

https://nha-handwriting.org.uk/shop/good-practice-for-handwriting/

 

Iaith

Adnodd Hwb: Stori Ffrindiau'r Wyddor. http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html

 

Canolbwyntio

https://www.nhsggc.org.uk/media/249194/attention-and-concentration-information-sheet.pdf

https://www.nhsggc.org.uk/kids/resources/information-packs/fine-motor-activity-kit/

 

Mae Twinkl yn cynnig mynediad am ddim yn ystod yr argyfwng Coronafirws.

Sut i gofrestru:

  1. Ewch i www.twinkl.co.uk/offer
  2. Defnyddiwch y cod CVDTWINKLHELPS
  3. Rhannwch y cod efo unrhyw un sydd ei angen.