Coronafirws - Cyfathrebu a Rhyngweithio

Dyma wefan y Gwasanaeth Cyfathrebu a Rhyngweithio gyda rhai adnoddau i helpu rhieni a gofalwyr yn ystod cyfnod y Coronafirws.

 

Pwy arall sy'n gallu helpu?

www.ican.org.uk                                                                  

www.afasic.org.uk 

www.elklan.co.uk

www.autism.org.uk

https://awtistiaethcymru.org/ - Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.