Elusennau a mudiadau sy'n darparu cymorth

 Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru - Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl a phlant dall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru. http://www.nwsb.org.uk/cy/

RNIB CYPF yn cynnig cymorth a gwybodaeth i gefnogi plant gyda nam ar eu golwg a’u teuluoedd https://www.rnib.org.uk/advice/children-young-people-education

Guide Dogs Cymru - Elusen sy’n darparu cefnogaeth symudedd, emosiynol, grantiau tuag at offer, digwyddiadau teuluol a chŵn tywys. https://www.guidedogs.org.uk/guide-dogs-cymru

Centre of Sign Sight Sound - Elusen sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer unigolion gyda nam synhwyraidd. https://www.centreofsignsightsound.org.uk/

Wonderbaby - Gwefan sy’n darparu ar gwybodaeth am nam golwg wedi ddatblygu ar gyfer darparu gwybodaeth i rieni. http://www.wonderbaby.org/about

 

Syniadau ac adnoddau gan fudiadau

Syniadau amrywiol gan Paths to literacy ar sut i ymdopi yn dilyn cau yr ysgolion - https://www.pathstoliteracy.org/blog/coping-school-closures-during-covid-19

Chwarae creadigol - https://www.empoweringlittleminds.co.uk/resources-1

Awrymiadau gan Positive Eye yn cynnig gweithgareddau posibl i’w defnyddio gartref  https://www.positiveeye.co.uk/general-news/activity-shares-for-families-and-professionals-covoid19/

VICTA - Rhwydwaith ar gyfer rhieni ar gyfer derbyn cyngor neu syniadau gan rieni eraill sy’n gofalu am blentyn gyda nam ar y golwg https://www.facebook.com/groups/VICTAParentNetwork/

Look - cynnig cefnogaeth i rieni neu theuluoedd plant gyda nam ar eu golwg  https://www.look-uk.org/coronavirus-how-we-can-support-you/ https://www.rnib.org.uk/advice/children-young-people-education

RNIB – ffynonellau gwybodaeth amrywiol https://www.rnib.org.uk/covid-19

 

Syniadau ar sut i gadw’n heini

https://britishblindsport.org.uk/stay-in-work-out/

https://www.facebook.com/TumbleTotsHQ/ 

https://www.facebook.com/pinkoatmeal

 O.N. Nid yw'r syniadau hyn yn addas ar gyfer pob oedran