Negeseuon gan y Gwasanaeth ADYaCh

19 Chwefror 2021  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau datganiad ynglŷn â threfniadau dechrau ail-agor ysgolion ar ôl hanner tymor Chwefror: “O 22 Chwefror, bydd plant tair i saith oed yn dechrau mynd yn ôl i’r ysgol yn raddol".

25 Mawrth 2020 Llythyr ADY i rieni a gofalwyr

 

Diweddariadau COVID-19 Llywodraeth Cymru

3 Mehefin 2020 Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg - ‘Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi’

9 Ebrill 2020 Coronafeirws: llythyr at ein Gweithlu Anghenion Addysgol Arbennig

 

Newyddion eraill
9 Mehefin 2020 Coronafeirws a Fi - Canlyniadau - Comisiynydd Plant Cymru - Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn trwy’r holiadur Coronafeirws a Fi. Yma, rydyn ni wedi cyhoeddi’r prif canfyddiadau.

22 Mai 2020 Cyrsiau am ddim i Breswylwyr Gogledd Cymru - Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer HOLL ddarpar rieni, rhieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr unrhyw blant o’r cyfnod cyn-geni hyd at 18 mlwydd oed. Mae’r cyrsiau yn berthnasol i rieni pob plentyn, gan gynnwys y rhai ag anghenion arbennig, awtistiaeth, ADHD ac ati.