Language Development

  • Name: Before words - Help at home.pdf
  • Language: English
  • Description: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Bumpy speech - Help at home.pdf
  • Language: English
  • Description: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Concentrating and listening - Help at home.pdf
  • Language: English
  • Description: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Getting rid of dummies - Help at home.pdf
  • Language: English
  • Description: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Understanding language - Help at home.pdf
  • Language: English
  • Description: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Using words and talking - Help at home.pdf
  • Language: English
  • Description: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: hwiangerdd C a S maint A4.pdf
  • Language: Dwyieithog
  • Description: Lluniau syml o hwiangerddi Cymraeg a Saesneg er mwyn rhoi cyfle i blentyn ddewis pa gân mae'n ddymuno ei ganu.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Adnoddau i gefnogi sgiliau cyfathrebu.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description:
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Anifeiliaid gwyllt.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Lluniau o wahanol anifeiliaid gwyllt er cynyddu geirfa.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Berfau syml.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Lluniau bach o wahanol ferfau syml.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cael gwared ar ddymiau - Cymorth Gartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Canolbwyntio a gwrando - Cymorth Gartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Chwarae - Cymorth Gartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cyn geiriau - Cymorth Gartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Deall iaith - Cymorth Gartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Lleferydd anwastad - Cymorth Gartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Lluniau Tywydd a'r Tymhorau - maint bach.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Adnabod ac enwi gwahanol dywydd a'r tymhorau. Posib ei haddasu i wneud gêm loto.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Poster lliwiau.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Poster lliwiau er mwyn dysgu enw y lliwiau gwahanol.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.