Elective Home Education

Guidance for parents and carers who are considering educating their child at home

Elective home education - Information for parents and carers

Guidance for Home Educators - Guidance on home education during Coronavirus alert level 4

Contact details for the Local Authority

Gwynedd Council and Isle of Anglesey County Council - Additional Learning Needs and Inclusion Service

Address: Education Dept, Additional Learning Needs and Inclusion Service, Council Offices, Castle Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE
Phone: 01286 679007
Email: GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru
Website: www.adyach.cymru 

 

Useful resources for familes who are educating their child at home

School Nurse Services (Primary)

School Nurse Services (Secondary)

 

 

  • Name: Learner letter.pdf
  • Language: English
  • Description: Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021
  • Welsh version: Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021
  • Name: Medrwn Mon - Information Booklet.pdf
  • Language: English
  • Description: This Information Booklet lists the services currently available to support your health and well-being.
  • Welsh version: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth
  • Name: Llythyr at ddysgwyr.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021
  • English version: Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021
  • Name: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae'r Llyfryn Gwybodaeth yma yn rhestru rhai gwasanaethau a mudiadau sydd ar gael a allai roi hwb i iechyd a lles trigolion Ynys Môn.
  • English version: Medrwn Mon - Information Booklet