Addysg Ddewisol yn y Cartref

Canllawiau i rieni a gofalwyr sy'n ystyried addysgu eu plant yn y cartref

Addysg ddewisol yn y cartref: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Canllawiau i Addysgwyr Cartref: Coronafeirws - Canllawiau ar addysg gartref yn ystod lefel rhybudd 4 y Coronafeirws

Manylion cyswllt eich Awdurdod Lleol 

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn - Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Cyfeiriad: Adran Addysg, Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE
Ffôn: 01286 679007
Ebost: GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.adyach.cymru 

 

Adnoddau defnyddiol ar gyfer teuluoedd sy'n addysgu eu plant yn y cartref

Gwasanaeth Nyrsio Ysgol (Cynradd)

Gwasanaeth Nyrsio Ysgol (Uwchradd)

 

  • Enw: Llythyr at ddysgwyr.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021
  • Fersiwn Saesneg: Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021
  • Enw: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae'r Llyfryn Gwybodaeth yma yn rhestru rhai gwasanaethau a mudiadau sydd ar gael a allai roi hwb i iechyd a lles trigolion Ynys Môn.
  • Fersiwn Saesneg: Medrwn Mon - Information Booklet
  • Enw: Learner letter.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021
  • Fersiwn Cymraeg: Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021
  • Enw: Medrwn Mon - Information Booklet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This Information Booklet lists the services currently available to support your health and well-being.
  • Fersiwn Cymraeg: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth