Lles Addysg

Darperir y gwasanaeth uchod gan y Gwasananeth ADY&Ch ar ran awdurdodau Gwynedd a Môn. Fe’i hystyrir gan yr awdurdodau, yn wasanaeth cynhaliol hanfodol, nid yn unig i ddisgyblion a theuluoedd ond hefyd i ysgolion y siroedd.

Nod cyffredinol y gwasanaeth yw ceisio datrys unrhyw broblem, sy’n rhwystro plentyn rhag elwa yn llawn o’r addysg sydd ar gael, drwy gynnig cyngor neu gymorth ymarferol.

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

Canolbwyntir ar achosion sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol:

 • presenoldeb plant yn eu hysgolion
 • diogelu plant rhag camdriniaeth
 • goruchwylio’r drefn mewn perthynas a thrwyddedu plant i berfformio
 • goruchwylio’r drefn sy’n ymwneud â chyflogi plant

Sut mae cyfeirio i’r gwasanaeth?

Fel arfer cyfeirir achosion i’r gwasanaeth gan ysgolion. Fodd bynnag, mae modd i blant a theuluoedd gyfeirio eu hunain, yn uniongyrchol, drwy gysylltu â’r Swyddog Lles Addysg yn yr ysgol uwchradd leol neu drwy ffonio 01286 679 007.

 

 

Pwy ydi’r tîm:

Uwch Swyddog Lles Addysg 

Meinir Bolton

Swyddog Lles Addysg 

Angela Bennett

Sian Pritchard Parry

Linda Caren Jones

Angela Owen

Carys Hughes

Eleri Wyn Jones

Tammi Jones

Heledd Williams

Sion Owen

Mared Fflur Roberts

Shân Jones

Mirain Haf Williams

Mared Haf Roberts

 

Adnoddau 

  • Enw: Fframwaith Presenoldeb.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Arweinlyfr gweithredol i’r Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Attendance Framework
  • Enw: Fframwaith Presenoldeb.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Arweinlyfr gweithredol i’r Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Attendance Framework
  • Enw: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth gan y Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth gan y Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Punctuality - Why it matters?
  • Enw: Ffurflen Gyfeirio Gwasanaeth Lles Addysg - Education Welfare Service Referral Form.doc
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: I gyfeirio i sylw'r Gwasanaeth Lles Addysg - Referral to the Education Welfare Service
  • Enw: Gwasanaeth Lles Addysg Dalgylchoedd Maw 2023 - Education Welfare Service Catchment Areas - March 2023.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Swyddog Lles Addysg ysgol eich plentyn - Education Welfare Officer in your child's school
  • Enw: Taflen Wybodaeth i rieni-gwarchodwyr Presenoldeb Ysgol - Information leaflet for parents-carers School Attendance.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gwybodaeth am Bresenoldeb Ysgol gan gynnwys awgrymiadau i'ch helpu chi a'ch plentyn - Information about School Attendance and tips to help you and your child
  • Enw: Taflen Wybodaeth i rieni-gwarchodwyr Presenoldeb Ysgol - Information leaflet for parents-carers School Attendance.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gwybodaeth am Bresenoldeb Ysgol gan gynnwys awgrymiadau i'ch helpu chi a'ch plentyn - Information about School Attendance and tips to help you and your child
  • Enw: Attendance Framework.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An operating toolkit for the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Fframwaith Presenoldeb
  • Enw: Attendance Framework.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An operating toolkit for the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Fframwaith Presenoldeb
  • Enw: Punctuality - Why it matters.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet by the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Punctuality - Why it matters.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet by the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig?