Speech and Language Therapy Service

If you wish to discuss any child, you are welcome to contact the Speech and Language Therapy department by contacting the Helpline on

Tel: 03000 850063

Tuesday 11:30 am – 13:30 pm  - Thursday - 14:00 – 16:00 pm.

 GIG TIaLl Llinell Gymorth Awst 2020 - NHS SALT Helpline Aug 2020

  • Name: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools.pdf
  • Language: English
  • Description: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools
  • Welsh version: Therapi Iaith a Lleferydd - Rhestr wirio ail ddechrau gwasanaethau
  • Name: Speech and Language Therapy - Returning to schools procedures flowchart.pdf
  • Language: English
  • Description: PROCEDURE FOR: Undertaking paediatric assessments and interventions in school / childcare settings, during COVID -19 operations.
  • Welsh version: Therapi Iaith a Lleferydd - Gweithdrefn dychwelyd i'r ysgolion
  • Name: Speech and Language Therapy School-Based Services - September 2020.pdf
  • Language: English
  • Description: Information sheet for schools and parents explaining 'Who are we', 'What do we do', 'What to expect during a face-to-face appointment in school' and how we will keep everyone safe.
  • Welsh version: Therapi Iaith a Lleferydd - Tim Ysgolion Medi 2020
  • Name: Speech and Language Therapy School-Based Services F2F version 10.pdf
  • Language: English
  • Description: OPERATIONAL PROCEDURE FOR: Undertaking paediatric assessments and interventions in school / childcare settings, during COVID -19 operations. Version and date: 7/10/2020 (version 10)
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Therapi Iaith a Lleferydd - Gweithdrefn dychwelyd i'r ysgolion.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: GWEITHDREFN AR GYFER: Cynnal asesiadau ac ymyriadau pediatreg mewn ysgolion / lleoliadau gofal plant, yn ystod gweithrediadau COVID-19.
  • English version: Speech and Language Therapy - Returning to schools procedures flowchart
  • Name: Therapi Iaith a Lleferydd - Rhestr wirio ail ddechrau gwasanaethau.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Rhestr wirio ysgolion ar gyfer ailddechrau gwasanaethau
  • English version: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools
  • Name: Therapi Iaith a Lleferydd - Tim Ysgolion Medi 2020.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Taflen wybodaeth i ysgolion a rhieni yn egluro ‘Pwy ydym ni’, ‘Beth ydym ni’n ei wneud’, ‘Beth i’w ddisgwyl yn ystod apwyntiad wyneb yn wyneb yn yr ysgol’ a sut y byddwn yn cadw pawb yn saff.
  • English version: Speech and Language Therapy School-Based Services - September 2020