Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd

Os hoffech drafod unrhyw blentyn, mae croeso i chi gysylltu â’r ardran Therapi Iaith a Lleferydd trwy gysylltu â’r Llinell Gymorth

Rhif ffôn 03000 850063

Dydd Mawrth 11:30 – 13:30 y.p  - Dydd Iau - 14:00 – 16:00 y.p.

GIG TIaLl Llinell Gymorth Awst 2020 - NHS SALT Helpline Aug 2020

 

  • Enw: Therapi Iaith a Lleferydd - Gweithdrefn dychwelyd i'r ysgolion.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: GWEITHDREFN AR GYFER: Cynnal asesiadau ac ymyriadau pediatreg mewn ysgolion / lleoliadau gofal plant, yn ystod gweithrediadau COVID-19.
  • Fersiwn Saesneg: Speech and Language Therapy - Returning to schools procedures flowchart
  • Enw: Therapi Iaith a Lleferydd - Rhestr wirio ail ddechrau gwasanaethau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Rhestr wirio ysgolion ar gyfer ailddechrau gwasanaethau
  • Fersiwn Saesneg: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools
  • Enw: Therapi Iaith a Lleferydd - Tim Ysgolion Medi 2020.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i ysgolion a rhieni yn egluro ‘Pwy ydym ni’, ‘Beth ydym ni’n ei wneud’, ‘Beth i’w ddisgwyl yn ystod apwyntiad wyneb yn wyneb yn yr ysgol’ a sut y byddwn yn cadw pawb yn saff.
  • Fersiwn Saesneg: Speech and Language Therapy School-Based Services - September 2020
  • Enw: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools
  • Fersiwn Cymraeg: Therapi Iaith a Lleferydd - Rhestr wirio ail ddechrau gwasanaethau
  • Enw: Speech and Language Therapy - Returning to schools procedures flowchart.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: PROCEDURE FOR: Undertaking paediatric assessments and interventions in school / childcare settings, during COVID -19 operations.
  • Fersiwn Cymraeg: Therapi Iaith a Lleferydd - Gweithdrefn dychwelyd i'r ysgolion
  • Enw: Speech and Language Therapy School-Based Services - September 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information sheet for schools and parents explaining 'Who are we', 'What do we do', 'What to expect during a face-to-face appointment in school' and how we will keep everyone safe.
  • Fersiwn Cymraeg: Therapi Iaith a Lleferydd - Tim Ysgolion Medi 2020
  • Enw: Speech and Language Therapy School-Based Services F2F version 10.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: OPERATIONAL PROCEDURE FOR: Undertaking paediatric assessments and interventions in school / childcare settings, during COVID -19 operations. Version and date: 7/10/2020 (version 10)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.