Sesiynau gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i rieni - Gwynedd ac Ynys Môn

Dyddiad: 16/01/2019

Sesiynau gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i rieni - Gwynedd ac Ynys Môn

Mae SNAP Cymru mewn partneriaeth â'r Arweinydd Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer Gogledd Cymru yn falch o'ch gwahodd i sesiwn wybodaeth am ddim. Bydd y digwyddiadau Rhieni yn rhoi cyfle i ddeall y newidiadau sydd i ddod i'r ffordd y mae Anghenion Dysgu ychwanegol yn cael eu diwallu yng Nghymru.

Bydd y sesiynau'n cynnwys:

  • Sut y bydd y system newydd sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gweithio.
  • Rôl yr Arweinydd Trawsnewid
  • Beth fydd lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion, colegau a'r awdurdod lleol yn eu gwneud i'ch cefnogi chi a'ch plentyn
  • Beth sy'n digwydd nesaf - Ymgynghori ar y Cod
  • Cwestiynau ac Ateb

I gadarnhau eich lle neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Amanda Daniels ar 07587 187430 amanda.daniels@snapcymru.org

https://www.eventbrite.co.uk/e/additional-learning-needs-parent-information-events-gwynedd-and-ynys-mon-tickets-51114358422

Cynhelir digwyddiadau yn y lleoliadau isod:

Dydd Mawrth Ionawr 22
6.30 – 8.00pm
Canolfan Ebeneser
Bridge Street
Llangefni
Ynys Mon
LL77 7PN

Dydd Mercher Ionawr 23
10.00-11.30
The Celtic Royal Hotel
Bangor Street
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AY

Dydd Mercher Ionawr 23
6.30 – 8.00pm
Porthmadog FC Conference Centre
LL49 9PP

Dydd Iau Ionawr 24
10.00-11.30
Royal Ship Hotel
Queens Square
Dolgellau
LL40 1AR

Dydd Mercher Ionawr 30
10.00-11.30
Holyhead Town Council, Town Hall,
Newry Street
Holyhead
LL65 1HN