Adnoddau i Rieni ac Eraill


  • Enw: Lluniau i Rieni fersiwn Cymraeg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnoddau gweledol i gefnogi plentyn yn y cartref.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Strategaethau anadlu.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Adnoddau a chyngor i rieni oddi ar gwefan Tiny Happy People BBC. Resources and advise for parents from Tiny Happy People.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Mae rhai o adnoddau ar gael yn Gymraeg. Some resources are available in Welsh. The Welsh government continues to work with the BBC to produce more resources in Welsh.
  • Enw: Cyfres o luniau golchi dwylo Series of pictures on washing hands.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau y gellid eu gosod yn yr ystafell ymolchi i ddangos i blant ifanc y drefn o olchi dwylo.Pictures which can be placed in the bathroom to show young children the way to wash their hands
  • Enw: Cyfres o luniau i egluro dwylo caredig Seires of pictures to explain kind hands.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Stori bach syml ar ffurf cyfres o luniau sy'n ceisio egluro i blant ifanc yr angen i gofio defnyddio dwylo caredig bob amser.A simple story in a series of pictures to explain to young children of the need to remember to use king hands at all times.
  • Enw: Cyfres o luniau i egluro'r Covid Series of pictures to explain Covid.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau y gellid eu defnyddio i egluro'r Covid i blant ifancSeries of pictures which can be used to explain the Covid to young children
  • Enw: Cyfres o luniau mynd i'r toiled Series of pictures on going to the toilet.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau sy'n dangos y drefn mynd i'r toiled i blant ifanc sydd yn cychwyn toiledu.A series of pictures which shows going to the toilet. Suitable for young children beginning toilet training.
  • Enw: Hwiangerddi a chaneuon Cymraeg a Saesneg lluniau bach - English and Welsh nursery rhymes and songs small pictures.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwiangerddi a chaneuon Cymraeg a Saesneg y gellid eu canu adref - English and Welsh nursery rhymes and songs which could be sung at home
  • Enw: Lluniau bwyd - Pictures of food.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau o fwyd er mwyn cyfnewid llun am y bwyd - Pictures of food so that exchanging pictures can be done for food.
  • Enw: Lluniau bwyd a byrbrydau - Pictures of Food and snacks.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau Cymraeg a Saseneg o fwyd/byrbrydau i hyrwyddo cyfnewid llun i gael ei hoff fwyd/byrbryd - Pictures of food/snacks to promote a child's ability to exchange a picture for a preferred piece of food/snack. English notes from the PECS book on Phase 1
  • Enw: Lluniau Diod Pictures of Drinks.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau gwahanol ddiodydd y gall plentyn ei ddefnyddio i ddangos i'w Rieni beth mae eisiau.Pictures of different drinks a child can use to show his/her Parents what he/she wants.
  • Enw: Lluniau Teganau - Pictures of Toys.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau Cymraeg a Saesneg o deganau i hyrwyddo cyfnewid llun i gael ei hoff degan - Pictures of toys in English and Welsh to promote a child's ability to exchange a picture for a preferred toy
  • Enw: Nodyn i Rieni A note for Parents.docx
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Nodiadau i gyd fynd ag adnoddau gweledol i gefnogi plentyn yn y cartref - Notes for Parent regarding visual resources to support a child at home.
  • Enw: Syniadau i Rieni - Ideas for Parents.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Syniadau gweithgareddau i Rieni - Ideas of activities for Parents.
  • Enw: Trefn amser gwely Bedtime routine.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau y gellid eu defnyddio i ddangos trefn amser gwely.A series of pictures which could be used to show bedtime routine.
  • Enw: Trefn gwisgo The sequence to dressing.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau i ddangos trefn gwisgo.A series of pictures to show the sequence to dressing
  • Enw: Breathing strategies.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pictures for Parents.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Visual resources to support a child at home.
  • Fersiwn Cymraeg: Lluniau i Rieni fersiwn Cymraeg
  • Enw: Pictures of different emotions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Pictures of different emotions to explain how young children feel.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.