Adnoddau Iaith

 

  • Enw: 2 beth sy'n cysylltu.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae gwneud cysylltiadau yn darged gan lawer o blant felly mae’n bwysig fod plentyn yn gallu enwi gwrthrych a’i gysylltu o i wrthrych sy’n perthyn a dechrau rhesymu pam. Gweler yr adnodd 'Cardiau Pethau sy'n perthyn'.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Berfau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Y ffordd orau o ddysgu berfau i’ch plentyn yw trwy ddangos a gofyn cwestiynau tra’n chwarae, gwneud pethau a sgwrsio.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Categorïau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Meddwl am bethau sydd yn perthyn yn yr un set
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cwestiynau Blank wrth Ddarllen stori.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cwestiynau Blank i’w gofyn wrth ddarllen stori.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cwestiynau Blank yn y cartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cwestiynau Blank i'w gofyn yn yr ystafell ymolchi, yn y gegin ac yn yr ystafell wely.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cwestiynau Blank.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Lefel 1, Lefel 2, Lefel 3 a Lefel 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cwestiynau Ble.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Ble? yn helpu eich plentyn i ddeall a rhannu gwybodaeth.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cwestiynau Pwy.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Pwy? yn helpu eich plentyn i gasglu a rhannu gwybodaeth.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Deinosoriaid.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Dysgu am ddeinosoriaid - iaith ffeithiol, iaith ddisgrifio, iaith mathemateg, iaith greadigol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwanwyn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau am brosiect y Gwanwyn
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Iaith a Mathemateg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Ffyrdd o gefnogi iaith wrth ddysgu mathemateg.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Morladron - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Sgiliau Gwrando.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae gwahaniaeth rhwng clywed a gwrando. Mae’n rhaid gwrando er mwyn deall gwybodaeth. Weithiau, bydd eich plentyn angen ymarfer sut i wrando. Dyma awgrymiadau.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Trafod Teimladau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae dysgu eich plentyn i ddeall teimladau yn bwysig er mwyn ei helpu i wneud synnwyr o ddigwyddiadau.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Y Gofod - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Arddodiad - Prepositions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Iaith lleoliad a gweithgareddau posib - Positional language and possible activities
  • Enw: Cardiau Pethau sy'n perthyn - Things that go together Cards.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweler yr adnodd '2 beth sy'n cysylltu' - See the resource 'Things that go together'
  • Enw: Categoreiddio - Categorisation.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gallu enwi, deall beth ydi o a rhoi yn a categori cywir - Able to name something, understand what it is and group according to the correct category
  • Enw: Gweithgareddau cof - Memory activities.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweithgareddau i gryfhau cof gweithredol - Activities to help strengthen working memory
  • Enw: Gweledol - Visuals.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pam defnyddio adnoddau gweledol? - Why use visuals?
  • Enw: Gwrando ar gyfarwyddiadau - Listening to instructions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweithgaredd lliwio - A colouring activity
  • Enw: Odli - Rhyme.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pam odli? a Beth yw odl? - Why rhyme? and What is a rhyme?
  • Enw: Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau - Giving and following instructions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Siarad - Speaking.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cefnogi siaradwyr amharod - Supporting reluctant speakers
  • Enw: Siarad mewn brawddeg - Speaking in a sentence.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Sut i annog plentyn i ddefnyddio brawddegau hirach - How to encourage a child to use longer sentences
  • Enw: Trafod stori - Discussing a story.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Sut i drafod stori - How to discuss a story
  • Enw: Blank Questions in the home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Blank questions to ask in the bathroom, in the kitchen and in the bedroom.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Blank Questions while reading a story.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Blank questions to ask while reading a story.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Blank Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Categories.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Things that belong in the same set.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Discussing Emotions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Teaching your child to understand emotions is important to help him / her make sense of events.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Language and Mathematics.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ways to support language in maths.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Listening Skills.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: There is a difference between hearing and listening. Listening is necessary to understand information. Your child may need to practice how to listen. Here are some suggestions.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pirates - ideas for a project.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas to support learning and language development
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Sequencing.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Sequencing is about putting things in order – what comes first, then next and last – especially in being able to tell a story or recall information to tell someone else.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Space - ideas for a project.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas to support learning and language development
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Springtime.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas for learning about Springtime
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Things that go together.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Many children have this as an ICP target so it’s important that they learn to name objects and make connections between them and also begin to be able to say why they go together. See the resource 'Things that go together Cards'.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Verbs.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The best way to teach your child about verbs is to show and ask questions while playing, doing things and chatting.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Who Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Understanding and answering Who? questions helps your child to gather and share information.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.