Gwybodaeth Awdiolegol

Dyma’r wybodaeth gyfredol gan adran Awdioleg Ysbyty Gwynedd -

logo_BCUHB

Awdioleg - Diweddariad COVID-19

Yn dilyn anerchiad gan y Bwrdd Iechyd i stopio apwyntiadau cleifion allanol di-frys mae clinic mynediad agored cymorthyddion clyw wedi cau (ers 19/03/2020)

Mae canllawiau datrys problemau a thaflenni gwybodaeth isod a allai fod o gymorth i chi.
i:
-          atgyweirio cymorthyddion clyw
-          gael batrïau
-          rhannu unrhyw pryder
-          Ffoniwch 01248 384020 i siarad gyda aelod o staff.

 


Cochlear Implant -
Dylai bod canolfan Cochlear eich plentyn wedi cysylltu’n uniongyrchol gyda chi i rannu gwybodaeth perthnasol.

Lincs i rai adnoddau gan gwmnïau Cochlear Implant
https://www.cochlear.com/uk/en/home/ongoing-care-and-support/rehabilitation-resources
https://www.medel.com/en-gb/support/rehab/rehabilitation
https://thelisteningroom.com/en/

 

Gwybodaeth Awdiolegol

  • Enw: Cylchlythyr Awdioleg Gwanwyn 2020.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gan Adran Awdioleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Fersiwn Saesneg: Audiology Newsletter Spring 2020
  • Enw: Pamffled newydd gael teclyn clyw - Gwybodaeth i ddisgyblion.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gwybodaeth i ddisgyblion (Cynradd ag Uwchradd) sydd newydd dderbyn teclyn clyw.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Awdioleg diweddariad COVID-19 GIG - Audiology COVID-19 update NHS.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Diweddariad gan Bwrdd Iechyd Betsi Mawrth 2020 / Update from the Health Board March 2020
  • Enw: Canllawiau Batris - Battery safety.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Rhubydd wrth ddelio â batri teclynnau nam clyw - Battery warning when dealing with hearing aid batteries
  • Enw: Clips fideo defnyddiol ar gyfer FM a technoleg - Useful video clips for FM and technology.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Clips fideo defnyddiol ar gyfer FM a technoleg - Useful video clips for FM and technology
  • Enw: Cofnod Gwirio teclynnau clyw - Record hearing aid daily checks.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Gofalu am declyn Clyw Phonak - Care and maintenance phonak aids.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Technoleg ar gyfer sefyllfaoedd amrywiol - Technology for different situations.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Teclynnau clyw - Hearing aids.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Teclynnau clyw - Hearing aids - Gwybodaeth am declynnau clyw gan NDCS - Information about hearing aids provided by the NDCS
  • Enw: Advanced Bionics Safety information -March 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Audiology Newsletter Spring 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: From Betsi Cadwaladr University Health Board Audiology Department
  • Fersiwn Cymraeg: Cylchlythyr Awdioleg Gwanwyn 2020
  • Enw: Back to School with Phonak Connectivity Options.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information about connecting hearing technology to computers. Information provided by Phonak.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cleaning hearing devices and radio aids (September 2020).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The latest information on cleaning hearing devices and radio aids (September 2020). Supporting health and safety during Covid-19.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cochlear Safety information.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Contact Mini User Instructions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Contact Mini User Instructions
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: MED-EL Safety Information.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Oticon - Safety guidelines.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.