Llyfrau a deunyddiau wedi addasu

llyfr

RNIB Bookshare - Darparu llyfrau a diagramau mewn ffyrdd hygyrch ar gyfer unigolion gyda nam ar y golwg neu dyslecsia. https://www.rnibbookshare.org/cms/

Gweler Adran 'Adnoddau' isod am y Pecyn hyfforddiant Bookshare i rieni

Gweler Adran 'Adnoddau' isod am y Pecyn hyfforddiant Bookshare i blant

                                                               

RNIB Cymru - Uned drawsgrifio yng Nghaerdydd sydd yn addasu llyfrau i Braille neu print mawr drwy gyfrwng y Gymraeg. https://www.rnib.org.uk/wales-cymru-how-we-can-help/cardiff-transcription-centre cardifftranscription@rnib.org.uk

Custom Eyes - Llyfrau wedi addasu i unrhyw faint ffont am bris arferol y llyfr. https://www.guidedogs.org.uk/services-we-provide/customeyes-books

Living Paintings - Elusen sy’n darparu llyfrau Braille a chyffyrddol yn Saesneg yn rhad ac am ddim. https://www.livingpaintings.org/

Seeing Ear - Elusen sy’n darparu llyfrau Braille neu print mawr yn Saesneg yn rhad ac am ddim. http://www.seeingear.org/

Clearvision - Gwasanaeth sy’n darparu llyfrau cyffyrddol, mewn print mawr, neu Braille http://www.clearvisionproject.org/index.php

Calibre Audio Books - Elusen sy’n darparu llyfrau clywedol ar gyfer oedolion a phlant gyda nam golwg, anableddau eraill neu dyslecsia. https://www.calibre.org.uk/Login.aspx

 

Adnoddau

  • Enw: RNIB Bookshare Cyfarwyddiadau i blant - Instructions for children.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfarwyddiadau RNIB Bookshare ar gyfer disgyblion - RNIB Bookshare instructions for pupils
  • Enw: RNIB Bookshare Cyfarwyddiadau i rieni - Instructions for parents.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfarwyddiadau ar gyfer rhieni - Instruction pack for parents