Adnoddau Lles Emosiynol

Adnoddau Llesiant

Gweithgaredd 3 peth da - Mae hwn yn weithgaredd hawdd a braf i wneud ar ben eich hun neu fel teulu. Mae ymchwil yn awgrymu bod y gweithgaredd syml hwn yn gallu codi lefel hapusrwydd a  chefnogi lles emosiynol. Cafodd y gweithgaredd ei datblygu gan Martin Seligman sydd yn enwog am ddechrau a datblygu ymchwil yn y maes seicoleg gadarnhaol (positive psychology). 

Dyddiadur Diolchgarwch

Fy Lle Hapus

Anadlu o'r bol

Fideo YouTube: Anadlu o'r bol 

 

Gweithdai Lles / Pecyn Lles (Uwchradd) Gwasanaeth Seicoleg Addysgol yn cynnwys:

  • Pecyn Adnoddau Lles - Pecyn Adnoddau a Fideo
  • Straen a Gorbryder - Llyfr Gwaith a Fideo
  • Meddylgarwch - Llyfr Gwaith a Fideo

Y Pum Cam Hanfodol Dull Cymell Emosiynau (Emotion Coaching)- Mae’r Dull Cymell Emosiynau (Emotion Coaching) yn strategaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth, wedi ei seilio ar ymchwil y seicolegydd John Gottman. Edrychodd ei ymchwil ar wahanol fathau o ymatebion gan oedolion i gyfathrebu emosiynol plant.

Rhestr o lyfrau stori therapiwtig - Mae llyfrau hunan helpu ar gael o lyfrgelloedd Gwynedd ac Ynys Môn i gefnogi materion rhiantu fel problemau ymddygiad mewn plant, problemau cwsg mewn plant, cystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd, materion ynghylch yr arddegau, delio gyda sefyllfaoedd anodd penodol

 

Cefnogi yn dilyn trawma