Cefnogi Trosglwyddo a Mynd yn ôl i'r Ysgol - Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

CF Delio gyda cyfnodau trosiannol

  • Proffil Dychwelyd yn ôl i'r Ysgol - Mae’n gysyniad yr ydym ni, fel Seicolegwyr Addysgol, yn ei argymell, ac yn cyd-fynd gyda modelau ymateb i drawma. Mae’r proses o’r fath yn debygol o gynorthwyo gyda’r rhannu profiadau a theimladau ynglŷn â’r cyfnod, ac yn cyd-fynd gyda nifer o’r pethau yr ydych yn ei wneud i hybu’r trosglwyddo yn ôl mewn ffordd adeiladol. Mae enghraifft o Broffil Plentyn / Person Ifanc a Phroffil Staff isod:
  • Sut i gefnogi plant wrth iddynt ddychwelyd yn ôl i'r ysgol - Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Gwynedd a Môn