Cymorthyddion ac Anogwyr Dysgu

Mae angen i bob cymhorthydd:

  • Dilyn arweiniad yr Athro/awes dosbarth er mwyn diwallu anghenion disgyblion.
  • Bod yn ymwybodol o dargedau disgyblion o fewn y dosbarth sydd ag ADY a Chynhwysiad.
  • Bod yn ymwybodol o ddatblygiad holistaidd y disgybl, er enghraifft, drwy fod yn ymwybodol o’r Proffil Un Tudalen a chyfrannu pan yn briodol.
  • Ystyried anghenion disgyblion wrth gynnal gwaith grŵp neu dasgau ffocws.