Pecyn Lles Uwchradd - Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Mae'r adnoddau isod yn addas ar gyfer oedran Uwchradd

1. Pecyn Adnoddau Lles 

  • Pecyn Adnoddau Lles - Mae hi wedi dod yn amlwg bod llawer o bobl ifanc yn ogystal ag oedolion wedi bod yn wynebu sawl her i'w lles oherwydd y pandemig coronafirws (Covid-19).
    Dyluniwyd y pecyn adnoddau hwn i gynnig cyngor a gweithgareddau defnyddiol ynghyd â chyfeirio at adnoddau eraill a allai fod o gymorth. Rhan 1 Ymdopi â Straen ac Emosiwn, Rhan 2 Newidiadau Ffordd o Fyw, Rhan 3 Gweithgareddau, Rhan 4 Adnoddau Defnyddiol.
  • Fideo Pecyn Adnoddau Lles: https://www.youtube.com/watch?v=YZzXfmD43pc&rel=0

 

 

2. Straen a Gorbryder

  • Llyfr Gwaith Lleihau Gorbryder - Yn y llyfr gwaith hwn gan wasanaeth Seicoleg Addysg Gwynedd & Môn, ein nod yw cefnogi lles staff addysgol, gofalwyr neu bobl ifanc. Gorbryder. Rydyn ni i gyd yn cael profiad o bryder ar ryw adeg mewn bywyd ac mae'n ymateb naturiol i lawer o sefyllfaoedd rydyn ni'n dod ar eu traws. Yn anffodus gall llawer o bobl gael pryder ychydig yn rhy aml ac weithiau mae'n amharu ar wneud pethau. Yn y llyfr gwaith hwn, byddwn yn esbonio pam ein bod yn teimlo'n bryderus ac yn rhoi rhywfaint o arweiniad ar yr hyn y gallwn ei wneud i helpu i leihau ein pryder dros amser.
  • Fideo Straen a Gorbryder: https://www.youtube.com/watch?v=cWNcIIc7tTA

 

 

3.  Meddylgarwch: